E-LIDERZY

PODNOSZNIE KOMPETENCJI KADRY MENEDŻERSKIEJ POLSKICH MMŚP W ZAKRESIE CYFRYZACJI

Informacje o naborach

Proces rekrutacji do projektu został zakończony.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału kadr kierowniczych oraz osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z obszaru całego kraju poprzez podniesienie kompetencji w obszarze cyfryzacji. Wsparciem w ramach projektu objętych będzie 600 osób z ok. 150 przedsiębiorstw.

Uczestnikami projektu będą:

  • - właściciele i współwłaściciele zarządzający mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami
  • - kadra menedżerska
  • - pracownicy przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego
Spośród osób objętych wsparciem minimum 60% stanowić będzie kadra mikro i małych przedsiębiorstw, a właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, niezatrudniających pracowników będą stanowić maksymalnie 10% uczestników.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

W ramach projektu uczestnicy będą mogli otrzymać wsparcie polegające na:

  • - refundacji wydatków dotyczących analizy potrzeb rozwojowych MMŚP w zakresie cyfryzacji, w tym analizy potrzeb kompetencyjnych,
  • - refundacji wydatków dotyczących usług rozwojowych (szkoleń) dla kadry menedżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego

Całkowita wartość projektu

12 058 352,90 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

9 974 142,90 zł

Obszar realizacji projektu

Projekt jest realizowany na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Czas trwania projektu

Projekt trwa od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2023 roku.

Pytania i odpowiedzi

1. Jakie warunki musi spełnić firma aby wziąć udział w rekrutacji?
2. Do kogo skierowany jest projekt?
3. Jakich pracowników mogę wysłać na szkolenie?
4. Ile osób może zgłosić jedno przedsiębiorstwo?
5. Jak uzyskać dotację w ramach projektu?
6. Jakie informacje będę musiał podać rejestrując się w generatorze?
7. Jak prawidłowo określić wielkość przedsiębiorstwa?
8. Jakie załączniki będę musiał załączyć w generatorze?
9. Kiedy dowiem się, że otrzymałem dofinansowanie?
10. Jak często będą przeprowadzane poszczególne tury rekrutacji?
11. Na jakie usługi można otrzymać dofinansowanie?
12. Z jakich opcji Przedsiębiorca może skorzystać w ramach wsparcia?
13. Z czego powinna składać się analiza?
14. Czym jest Opis Cyfrowych Kompetencji Menadżerskich?
15. Czy mam wybrać pomoc de minimis czy pomoc publiczną?
16. Gdzie uzyskam informacje o kolejnych terminach naboru?
17. Jakie jest dofinansowanie do Analizy potrzeb rozwojowych w zakresie cyfryzacji dla Przedsiębiorstwa?
18. Ile wynosi pokrycie kosztów usługi rozwojowej o charakterze szkoleniowym?
19. Jaka może być maksymalna kwota refundacji usługi rozwojowej w Karcie Usługi?
20. Czy przedsiębiorstwo powinno korzystać z Bazy Usług Rozwojowych?
21. Jak zapisać się i korzystać z Bazy Usług Rozwojowych?
22. Czy uzupełnienie ankiety w BUR jest obowiązkowe?
23. Kiedy muszą się rozpocząć i zakończyć szkolenia?
24. Czy mogę mieć zawieszoną działalność podczas szkolenia?
25. W jakiej kolejności są rozpatrywane wnioski?
26. Czy Operator wystawi mi fakturę?
27. Komu i w jaki sposób mam dostarczyć dokumenty do rozliczenia?
28. Na czym polega refundacja przyznawana w ramach projektu?
29. Kiedy otrzymam refundację?
30. Czy przedsiębiorstwo, które już korzystało z projektu „Akademia Menadżera”, może wziąć udział w projekcie?
31. Ile można złożyć wniosków w ramach projektu?
32. Jaki jest poziom dofinansowania dla MMŚP? Czy są jakieś warunki preferencyjne?
33. W jakiej formie i w jakiej wysokości należy wnieść wkład własny?
34. Jak ustalić wkład własny w postaci kosztów wynagrodzeń pracowników?
35. Czy refundacja obejmie także podatek VAT?
36. Czy mogę wziąć udział w projekcie realizowanym przez innego operatora?
37. Czy liczba godzin doradztwa poświęcona na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych jest ograniczona?

Kontakt

Centrum Edukacyjne ZS Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 65/79, pok. 03.182
00-697 Warszawa

tel. 22 692 75 05
biuro@cezs.eu

Partnerzy projektu

Partnerami w projekcie są POLBI Sp. z o.o. oraz QS Zurich Sp. z o.o.

Polbi
Zurich